Retourzendingen

Garantie, annuleren en retourneren

Garantie

Blijkt uw wijn onverhoopt defect te zijn geraakt, dan kunt u er zeker van zijn dat we dit voor u op gaan lossen. Hierbij volgen we altijd de wet zoals deze in Nederland van toepassing is.

Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Een product is uitgesloten van garantie wanneer er aantoonbaar ander gebruik dan in het dagelijks gebruik mag worden aangenomen ten gevolge waarvan beschadigingen zijn ontstaan.  

Annulering of retourneren

Indien een geleverde wijn niet aan uw verwachtingen voldoet, heeft u de keuze de wijn tegen retournering daarvan te vervangen door een andere wijn, dan wel de productwaarde te laten restitueren. U heeft als consument een bedenktermijn van 14 dagen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. U kunt gedurende deze termijn het product zonder opgaaf van reden retourneren*. Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, meldt dit binnen de bedenktermijn door middel van dit modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan De Bruijn Wijnkopers. We verzoeken u bij voorkeur de herroeping door te geven per e-mail bij onze klantenservice info@debruijnwijnkopers.nl binnen 14 dagen na ontvangst van de producten.

U ontvangt van ons een email ter bevestiging. Nadat u ons heeft medegedeeld de bestelling te willen herroepen, heeft u nog 14 dagen om de betreffende producten inclusief de originele factuur of afleverbon of een ander niet weerlegbaar bewijs van uw aankoop terug te zenden naar:

De Bruijn Wijnkopers
Bijleveldsingel 25
6521 AN Nijmegen

In geval van retournering dienen die flessen bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking, maar tenminste in een voor transport van flessen geschikte verpakking te worden aangeboden. De kosten voor retournering zijn voor eigen rekening en zijn ter hoogte van de verzendkosten van de heenzending. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen we voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Voor recht op volledige terugbetaling gelden de volgende voorwaarden:

  • Alleen een fles waarvan de verzegeling niet is verbroken, komt voor volledige restitutie in aanmerking. Een geopende fles is 100% met waarde verminderd omdat deze fles niet meer verkoopbaar is.
  • We verzoeken u, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, de oorspronkelijke verpakking te gebruiken voor de terugzending, maar tenminste in een voor transport van flessen geschikte verpakking. Wanneer de wijn een fout bevat, het zij kurk of oxidatie, dan komen eerder in dit punt genoemde voorwaarden te vervallen. Wij zullen de wijn die niet meer drinkbaar is retour nemen. U ontvangt hiervoor vervangende flessen. In geval het een zgn. mixdoos betreft zal steeds naar een gepaste oplossing worden gezocht. Heeft u vragen over een retourzending neem dan gerust telefonisch contact met ons op.

Telefoon: +31 (0)24- 322 93 01
Email: info@debruijnwijnkopers.nl

* Een uitzondering hierop zijn de primeur wijnen zoals de Bordeaux primeur, welke in de voorverkoop door u gekocht zijn en ruim een jaar later pas geleverd kunnen worden. U wordt tijdens het bestellen van deze wijn daarover op de hoogte gebracht op de detailpagina, in uw wijnmandje, in uw besteloverzicht en op uw emailbevestiging.


Waarom bestellen bij De Bruijn Wijnkopers


Château Ollieux Romanis
Château Angludet
Bernardus
Château Clarke
Domaine Leflaive
Louis Latour
Domaine des Grandes Costes