De Bruijn Wijnkopers - Kelderplan Anchors

Kelderplan

Neem contact op voor persoonlijke informatie »

De veranderende wijnmarkt

Was vroeger het drinken van een goed glas wijn slechts een voorrecht van een kleine groep welgestelden en werd wijn uitsluitend gedronken bij speciale gelegenheden, tegenwoordig wordt in brede lagen van de bevolking regelmatig wijn gedronken. We zijn meer gaan reizen en daardoor nieuwe wijnen gaan ontdekken en waarderen, bovendien is ons consumptiepatroon veranderd. Met z’n allen drinken we steeds minder jenever, cognac, whisky en andere “hard liquers” en meer wijn. Een matig en regelmatig gebruik van wijn is goed voor de gezondheid. Mede hierdoor is de wereldconsumptie van wijn enorm gestegen en alleen al in Nederland is het verbruik in tien jaar tijd verdubbeld naar 21 liter per hoofd van de bevolking.

Wijn is onderdeel geworden van ons dagelijkse leef- en consumptiepatroon. De enorme belangstelling voor wijn heeft ook z’n keerzijde. Door de toenemende vraag staan de prijzen van topwijnen onder druk. Oudere jaargangen zijn nauwelijks meer te koop en de bewaarfunctie wordt meer en meer verschoven van de producent, via de importeur naar de consument.

In deze veranderende wereld van wijn opereert P. de Bruijn Wijnkopers al sinds 1772 en is momenteel het oudste geheel zelfstandige familiebedrijf in Nederland.

We zijn er trots op huizen als:

Louis Latour – Domaine Leflaive - Domaine des Comtes Lafon, Bonneaux du Martray – Domaine Weinbach - J.P. Moueix- Tardieu Laurent en Bernardus, in Nederland te mogen vertegenwoordigen.

Waarom het kelderplan?

De gedachte achter het kelderplan is simpel. Samen met u een wijnkelder inrichten met drinkbare wijnen voor nu en bewaarwijnen voor later, waarbij het accent ligt op kwaliteit en vakmanschap. 

Het belang van een evenwichtig samengestelde wijnkelder.

U bent geïnteresseerd in wijn en onderkent het belang van een evenwichtige wijnkelder en het nut om in een wijnkelder te investeren. Het is nu het moment om te kopen, want straks zijn de betere wijnen niet meer beschikbaar, dan wel onbetaalbaar geworden. Over een aantal jaren zullen uw vrinden u roemen om de prachtige wijnen die u dan schenkt. Zijn de feitelijke kennis en visie nu nog niet aanwezig, dan neemt P. de Bruijn Wijnkopers deze taak graag, geheel of gedeeltelijk, van u over. Een vooraf, samen met u, vastgesteld plan zorgt er voor dat uw kelder met de juiste wijnen, volgens uw wensen, wordt gevuld. Door onze dagelijkse contacten met de producenten in de diverse wijngebieden kennen wij de markt en kunnen wij snel inspelen op veranderingen en nieuwe trends.

De kelder.

U drinkt graag een goed glas wijn, echter de geschikte opslag ontbreekt. Door deel te nemen aan het kelderplan bieden wij u de mogelijkheid te beschikken over uw eigen, genummerde en eventueel van uw naam voorziene, privé-kelder die deel uit maakt van onze uit 1924 daterende wijnkelders. Uw wijnen liggen hier onder optimale condities als temperatuur en vochtigheid. Een veilig gevoel. Eén telefoontje is voldoende om uw wijn binnen 48 uur thuis bezorgd te krijgen. 

Advies.

De wijnmarkt verandert snel in Nederland. Veel van oudsher bekende traditionele Nederlandse wijnbedrijven zijn gefuseerd of hebben hun deuren moeten sluiten. Slijterijen en supermarkten nemen een steeds groter deel van de verkoop, tot 5 euro, voor hun rekening. De adviesfunctie bij deze bedrijven laat helaas vaak te wensen over.

P. de Bruijn Wijnkopers geeft u een professioneel en gedegen wijnadvies: van aankoop, opslag en houdbaarheid tot en met het optimaal drinkmoment...

Optimale beschikbaarheid.

Door deel te nemen aan het kelderplan bestaat de mogelijkheid om wijnen aan te kopen die behoren tot het unieke assortiment van P. de Bruijn Wijnkopers. Wijnen die daar niet toe behoren maar die u wel graag in uw kelder heeft, kunnen door ons gezocht, in overleg met u gekocht en op commissiebasis geleverd en in uw privé-kelder worden opgeslagen.

Zo werkt het kelderplan.

Door invulling en ondertekening van het bijgeleverde aanmeldingsformulier wordt u deelnemer aan het kelderplan. U krijgt de beschikking over uw eigen, genummerde en eventueel van naam voorziene, privé-kelder. Door middel van een persoonlijk gesprek wordt een strategie bepaald, volgens welke P. de Bruijn Wijnkopers vervolgens uw kelder inricht.

U koopt uw wijnen d.m.v.:

  • de prijscourant van P. de Bruijn Wijnkopers
  • onze mailing met speciale aanbiedingen en adviezen

U machtigt ons, volgens bijgeleverd formulier, wijnen aan uw kelder toe te voegen conform uw wensen.

Voordelen van het kelderplan

Door deelname krijgt u de beschikking over uw eigen, genummerde en eventueel van naam voorziene, privé-kelder.

Als deelnemer aan ons kelderplan betaalt u geen kelderhuur en opslagkosten.

U koopt altijd tegen de laagste prijs:

  • een korting van 5% op alle wijnen uit de prijscourant.
  • bij aanbiedingen uit onze mailing, maakt u altijd gebruik van de maximale staffelkorting, ongeacht het aantal flessen dat u bestelt.

Als Kelderplan-deelnemer heeft u de mogelijkheid om éénmaal per jaar met maximaal 8 gasten “uw” kelder te bezoeken om de ontwikkeling van uw wijnen te volgen en kennis te maken met nieuwe wijnen en trends. Deze gratis proeverij wordt georganiseerd en u aangeboden door P. de Bruijn Wijnkopers. De datum voor deze proeverij wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld, (niet in november en december).

Bij elke aankoop verzorgen wij per wijn uitgebreide productinformatie. Punten als producent, streek, druivensoort, vinificatie, opslag, drink- en bewaaradvies en wijn-spijscombinaties worden behandeld.

Desgewenst kunt u op alle werkdagen uw kelder bezoeken om wijnen mee te nemen en als de ruimte het toelaat, ook wijnen van derden op te slaan.

Condities

Bij ondertekening van het aanmeldingsformulier, machtigt u P. de Bruijn Wijnkopers om een bedrag van ten minste € 2000,00 af te schrijven van uw bank/girorekening t.b.v. “ het kelderplan” van P. de Bruijn Wijnkopers te Nijmegen.

Zonder opzegging uwerzijds wordt dit-, of een hoger bedrag, jaarlijks afgeschreven op de datum, vermeld op het aanmeldingsformulier.

Opzegging geschiedt uitsluitend schriftelijk en twee maanden voorafgaand aan de datum waarop de jaartermijn verstreken is. Op deze datum dient de privé-kelder leeg opgeleverd te zijn.

Van elke transactie ontvangt u een factuur die bovendien steeds het saldo vermeldt te uwer of onzer gunste. Saldotekort dient te worden aangezuiverd.

Wijnen t.b.v. het kelderplan liggen gratis opgeslagen bij P. de Bruijn Wijnkopers te Nijmegen en zijn verzekerd tegen brand en diefstal en blijven eigendom van de koper.

Wijnen uit uw privé-kelder worden franco thuisbezorgd binnen Nederland met een minimum van 12 flessen. Bij kleinere zendingen wordt een bijdrage in de vrachtkosten berekend, conform vermeld in de dan geldende prijscourant.

U dient een afroep uit uw kelder altijd 2 dagen van tevoren door te geven.


Waarom bestellen bij De Bruijn Wijnkopers


Château Angludet
Louis Latour
Château Ollieux Romanis
Bernardus
Domaine des Grandes Costes
Domaine Leflaive
Château Clarke